Je otevřena pro všechny, kteří mají zájem o hodnoty, jež se tu nabízejí.
Usiluje o vytváření atmosféry přátelství, spolupráce a  bezpečného prostředí
pro zdravý rozvoj dětí.
Rozvíjí školní společenství učitelů, žáků a jejich rodičů na základě víry, otevřenosti, vzájemné spolupráce a důvěry.
Pomáhá hledat štěstí v nitru duše, ne v konzumním způsobu života či laciné zábavě.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Škola pro cestu životem “
s předmětem Nv, navazuje na křesťanskou výchovu v rodinách.
Respektuje individualitu každého žáka a přihlíží k individuálním potřebám dětí.
Má zájem na utváření mezilidských vztahů, založených na spravedlnosti a lásce.
Učí chápat pojem svoboda a zodpovídat za své činy.

POZOR ZMĚNA!!!: email: czs@czszlin.cz , web: www.czszlin.cz
Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com